بیا یه آرزوی قشنگ بکنیم.....

 

پسر نگاهی به دختر کرد و گفت حالا که کنار ساحل هستیم بیا یه آرزوی قشنگ بکنیمدختر با بی میلی قبول کرد پسر چشماشو بست و گفت کاشکی تا آخر دنیا عاشق

هم بمونیم ... بعد به دختر گفت حالا تو آرزوتو بگو دختر چشماشو بست و خیلی

بی تفاوت گفت کاشکی همین الان دنیا تموم بشه ... وقتی چشماشو باز کرد پسر

رو ندید فقط چند تا حباب رو آب دید
...

/ 4 نظر / 11 بازدید
افسانه

........................................♥ ............قرار ......................♥ .................نیست.............♥ .............همیشه..............♥ .: ..........خبر.............. :. ♥ ........کنم....................♥ ...........................♥ ......................♥ .................♥ ............♥ ........♥ ......♥......................♥...♥ ..........♥.............♥............♥ ..............♥.....♥.......هر.........♥ ...................♥.........هفته........♥منتظرم ................♥......♥..............♥ ..............♥.............♥....♥ .............♥ ...........♥ ..........♥ .........♥ .........♥ ..........♥ ..............♥ ...................♥ ............نظر......♥ ......... يادت نره......♥ .............باي.............♥ ..............................♥ خواستی با اسم "جورواجوره" بلینک========= http://joorvajoore.persianblog.ir خواستی با اسم .::: عشق و زندگی :::. بلینک========= http://legend7afah.persianblog.ir و بگو با چه اسمی بلینکم.

هانیه

چه دلگیر.........

غریبه آشنا

[گل]