تیر انداز ماهر.....

وزیر دختر را به جنگل برد ، اما دلش نیامد او را بکشد . آن وقت

گوسفندی را سر برید و دستانش را خونی کرد و به نزد پادشاه برگشت

، دخترک را هم در جنگل رها کرد . پادشاه پرسید:

-چه کار کردی؟

وزیر در جواب گفت :

-همان طور که دستور داده بودید او را کشتم .

و اما بشنوید از آن طرف : دختر پادشاه در جنگل رفت و رفت تا یک هیزم

شکن رسید . هیزم شکن پرسید :

-تو تنها توی این جنگل چه کار می کنی؟

دختر با التمس گفت :

-من دختری تنهایم . خواهش می کنم به من کمک کن .

هیزم شکن که مرد مهربانی بود قبول کرد و او را به خانه خود برد . با هم

شام خوردند و خوابیدند . روز بعد دخترک مرواریدی از موهایش درآورد و

به هیزم شکن داد و گفت :

-پدر جان این را بگیر . مال توست . آن را بفروش و با پولش هر چه می

خواهی بخر .

هیزم شکن مروارید را به بازار برد و فروخت و با آن غذا لباس خرید و به

خانه برگشت .

روز بعد دخترک به هیزم شکن گفت :

-برویم کمی در این اطراف بگردیم .

با هم راه افتادند . رفتند و رفتند تا به پای کوهی رسیدند . جای خیلی

قشنگ و خوش و آب و هوایی بود . چشمه ای هم از دل زمین می

جوشید و آبش خنک و زلال بود . دخترک از آن محل خیلی خوشش آمد .

مروارید دیگری داد و گفت :

- برو به نزد پادشاه و این زمین را از او بخر .

هیزم شکن به نزد پادشاه رفت و تقاضای خود را گفت :

-پادشاه آن تکه زمین را که پای کوه است ، به من بفروش .

پادشاه به هیزم شکن نگاه کرد و با خود گفت :

-این هیزم شکن فقیر از کجا پول آورده که می خواهد زمین مرا بخرد .

آن وقت زمین را به او فروخت و پولش را گرفت . هیزم شکن به خانه

برگشت و ماجرا را برای دختر تعریف کرد . دختر مروارید دیگری به او داد و

گفت :

-برو این مروارید را بفروش و با پول آن در اینجا یک قصر بساز که چهل

طبقه داشته باشد .

هیزم  شکن به بازار رفت ، مروارید را فروخت و قصری زیبا که چهل

طبقه داشت ، ساخت .

دختر باز هم به او مرواریدی داد و گفت :

-به بازار برو ویک گاو برایم بخر . گاوی که تازه همین امروز زاییده باشد .

به طرف بازار برو و یک گاو راه افتاد . دخترک فریاد زد :

-یادت نرود . گوساله اش را حتما با خودت بیاور .

هیزم شکن گفت :

چشم.

آن وقت به بازار رفت و گاو وگوساله ای خرید و به خانه بازگشت .

دخترک گوساله را بغل کرد و با خود به طبقه چهلم قصر برد . هیزم شکن

که خیلی تعجب کرده بود ، پرسید :

-دخترم این چه کاری است که می کنی؟

دختر در جواب گفت :

-بعدا خودت همه چیز را خواهی فهمید .

خلاصه ، از فردای آن روز گوساله شیرش را میخورد ، دوباره آن را بر می

داشت و به طبقه چهلم می برد . هیزم شکن هم با حیرت او را نگه می

کرد و چیزی نمی گفت .

پنج سال تمام کار دخترک همین بود . هر روز گوساله را بغل میکرد و

پایین و بالا می برد . حالا دیگر گوساله یک گاو بزرگ شده بود .

یک روز پادشاه در همان جنگل مشغول شکار بود ، دخترک از دور او را دید

، هیزم شکن را صدا زد و گفت :

-پدر جان ، امروز پادشاه در این جنگل مشغول شکار است . به نزد او برو

و او را به اینجا بیاور .

هیزم شکن به نزد پادشاه رفت و گفت :

-ای سلطان مهربان ، امشب مهمان من باش .

پادشاه اول قبول نکرد ، اما وقتی از دور قصر باشکوه هیزم شکن را دید

،تعجب کرد و با خود گفت :

-باید بروم و سر از کار این مرد در بیاورم . این کیست که قصری زیبا تر از

قصر من دارد؟

آن وقت قبول کرد و همراه هیزم شکن را فتاد . وقتی به قصر رسیدند ،

دخترک از آنها به گرمی استقبال کرد و برایشان بهترین غذاها را آورد .

بعد به سراغ گاو رفت ، آن را بغل کرد و پایین آورد . پادشاه از پشت

پنجره او را دید ، دست از خوردن برداشت و با عجله بیرون دوید! هیزم

شکن هم به دنبالش . پادشاه فریاد زد :

واقعا که حیرت انگیز است! من خواب می بینم یا بیدارم؟

بعد رو به هیزم شکن کرد و گفت :

-ای هیزم شکن ، این دختر است یا رستم پهلوان؟ ببین چه نیرویی دارد

این به معجزه ای می ماند .

دخترک گفت :

-ای پادشاه من رستم نیستم ، هیچ معجزه ای هم در کار نیست . کار

کار عادت است .

پادشاه تا این حرف را شنید به یاد دخترش افتاد و اشک از چشمانش

سرازیر شد ، دخترک پرسید :

-چرا گریه می کنی؟

پادشاه تمام ماجرا را تعریف کرد و گفت که چگونه دخترش را به خاطر

همین حرفها به قتل رسانده است . دخترک پرسید :

-اگر وزیر دختر را نکشته باشد ، او را چه کار می کنی؟

پادشاه کمی فکر کرد و گفت :

-اگر این کار را نکشته باشد به او پاداش زیادی خواهم داد .

دخترک گفت :

پس بدان که وزیر دخترت را نکشته است .

پادشاه پرسید :

-راست می گویی ؟

دخترک گفت :

-بله .

پادشاه پرسید :

-تو از کجا می دانی؟

دخترک گفت :

چون من دخترت هستم .

بعد چادر خود را از سر برداشت . پدر او را شناخت و غرق در شادی شد

و گفت :

-خدا را صد مرتبه شکر که تو زنده  و سالمی .

دخترک گفت :

-دیدی پدر . دیدی حق با من بود .

پادشاه گفت :

-بله ، دخترم . حق با تو بود . معلوم شد تو از من عاقلتری .

بعد دخترک و هیزم شکن را به قصر خود برد و سالهای سال به خوبی و

خوشی در کنار هم زندگی کردند . . .

نظر یادتون نرهمژه

/ 51 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مشیری کلوانق

این هم خوب بود ولی نه مثل قبلی ها مرسی

علی

داستان جالبی بود جالبتر اینکه با یک مروارید چه کارها که نمی توان کرد یعنی قیمت غذا و زمین و خرج ساختن قصر و گاو گوساله هر کدام یک مروارید است !!!!!

نفس

خیلی جالب بود....

علی

خیلی مسخره بود

آیدا

خیلی خیلی مضحک بود

سبا

عالّى[تایید]

سولماز

خوب بود ولی تصویر زمینه چشم ادمو اذیت میکرد

سعیده

خخخخخخخخخخخخخ بهمنم سربزن لفطا !بی اجازت مطالبتو copyکردم[شرمنده]

ک.ع.عامری

سلام محمدعلی خوب بود اما عادت نیست تمرین همراه با تغییر تدریجیست. مرسی

نوشین

خیلی جالب بود عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود مرسی[قلب][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل]