در سفرها مجردی به همه چیز فکر کنید!

مردی باهمسرش در خانه تماس گرفت و گفت:"

عزیزم ازمن خواسته شده که با رئیس و چند تا از دوستانش برای

ماهیگیری به کانادا برویم"


ما به مدت یک هفته آنجا خواهیم بود.

این فرصت خوبی است تا ارتقای شغلی که منتظرش بودم بگیرم بنابراین

لطفا لباس های کافی برای یک هفته برایم بردار و وسایل ماهیگیری مرا

هم آماده کن
ما از اداره حرکت خواهیم کرد و من سر راه وسایلم را از خانه برخواهم

داشت ، راستی اون لباس های راحتی ابریشمی

آبی رنگم را هم بردار !

زن با خودش فکر کرد که این مساله یک کمی غیرطبیعی است اما

بخاطر این که نشان دهد همسر خوبی است دقیقا کارهایی را که

همسرش خواسته بود انجام داد


هفته بعد مرد به خانه آمد ، یک کمی خسته به نظر می رسید اما

ظاهرش خوب ومرتب بود


همسرش به او خوش آمد گفت و از او پرسید که آیا او ماهی گرفته

است یا نه ؟


مرد گفت :"بله تعداد زیادی ماهی قزل آلا،

چند تایی ماهی فلس آبی و چند تا هم اره ماهی گرفتیم .

اما چرا اون لباس راحتی هایی که گفته بودم برایم نگذاشتی ؟"


جواب زن خیلی جالب بود


زن جواب داد : لباس های راحتی رو توی جعبه وسایل ماهیگیریت

گذاشته بودم ؟!؟!؟!استرسخنده

 

/ 45 نظر / 59 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر

زن خیلی باحال بود.

زهرا

واقعا بعضیا خیلی بی لیاقتن حیف زن خیلی باهوشی داشته....

hadise

خیلی با حال مچشو گرفته به این میگن زنا

مهدیه

این جور مردا باید برن سیاره مشتری تا با گاز خفه شن هه

fereshteh

چه زن باهوشی؟

fereshteh

روزی پسری برای درس خوندن رفته بودشهردیگر یه روز مادرش رفت ببینه که پسرش اونجاچیکار میکنه که دیدبایه دخترهم اتاق است نگران شدکه پسرش بادخترکاری نکنه.پسرگفت که نه.بعداز مدتی پسربه مادرش زنگ زدوگفت که اون قندون طلایی دختره راندیده؟؟؟؟؟گفت توتخت دختره گذاشته

hasti

اگه دوست داری ازداستانای من تو وبت استفاده کنی ایمیلم و نوشتم ایمیل بده تا برات بفرستم

hasti

فرستادم

مهتاب

[قهقهه]مرده چه قپی باحالی اومده هاااااا

شیرین

ایول به خانمه دمش گرم[عینک][هورا][هورا][چشمک] همچین مردی رو باید انداخت تو چرخ گوشت [شیطان][نیشخند][قهقهه][زبان]