پیرمرد و دختر....

 

فاصله دختر تا پیر مرد یک نفر بود ؛ روی نیمکتی چوبی ؛ روبه روی یک آب نمای سنگی .
پیرمرد از دختر پرسید :
-
غمگینی؟
-
نه .
-
مطمئنی ؟
-
نه .
-
چرا گریه می کنی ؟
-
دوستام منو دوست ندارن .
-
چرا ؟
-
جون قشنگ نیستم .
-
قبلا اینو به تو گفتن ؟
-
نه .
-
ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم .
-
راست می گی ؟
-
از ته قلبم آره
دخترک بلند شد پیرمرد را بوسید و به طرف دوستاش دوید ؛ شاد شاد.
چند دقیقه بعد پیر مرد اشک هاش را پاک کرد ؛ کیفش را باز کرد ؛ عصای سفیدش را بیرون آورد و رفت !!!

/ 8 نظر / 7 بازدید
س.ط

خوشحال شدم اومدی و بروز مردی [قلب]

پناهنده

______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%____% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%__%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%_%% ________%___________%% _________%_________%% _________%%__سلام___%% ________%%____آپم_____%%% _______%%_____________%%% ______%%______زود بيا_____%% _____%%_______منتظرم_____%% _____%%__________________%% _____%%%________________%% ______%%_______________%%% _______%%%____________%%% _________%%%%________%%% ___________%%%%%%%%%

آیدا نصرتی

[گریه] خیلیییییییییییییی قشنگ بود. آخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی[بغل]

سارا

آآآآآخخخخخخخخخهههههههههههه خیلی با حال بود مرسسسییییی

ياسمين(ستاره)

واقعا لازمه گاهی وقتا یک کسی بیاد آدم بیاره که زیباترین مخلوق دنیاست...حتی اگر اون شخص به نابینا باشه ...گاهی یه امید کوچولو زندگی یه انسانو حالی به حالی میکنه....مثل الان من .....................مرسی خیلی قشنگ بود

lida

خيلي زيبا بود [گل]

ماهان زارع

بسیار زیبا بود منم یه متن قشنگ برات ایمل کردم